Kategoria aktualności

Obowiązkowa deratyzacja

O B O W I Ą Z K O W A D E R A T Y Z A C J A Przypominamy iż, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/279/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r. w…

Na szczęście został ujęty……

W dniu 17.02.2024 r. w godzinach przedpołudniowych załoga patrolu zmotoryzowanego Straży Miejskiej w Bytomiu jadąc ul. Powstańców Warszawskich zauważyła samochód osobowy m-ki Honda, którego sposób jazdy wzbudził podejrzenie, że kierujący nim może być pod wpływem alkoholu lub działaniem środków odurzających.…

Firmy też są obowiązane do zbierania odpadów ……..

Strażnicy miejscy podjęli czynności związane ze zgłoszeniem dotyczącym pozostawienia odpadów budowlanych na podwórzu jednej z posesji przy ul. Piłsudskiego. W dniu 16.02.2024 r. w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie ustalono, że odpady te pozostawili dwaj pracownicy firmy,…

Podrzucasz śmieci. Kary nie unikniesz …

W dniu 17 grudnia br. dyżurny Straży Miejskiej w Bytomiu został powiadomiony o wyrzuceniu przy ul. Orkana odpadów w postaci mebli, tworzyw sztucznych, szkła i gruzu budowlanego. Patrol zmotoryzowany zastał na miejscu kobietę i mężczyznę, którzy dokonali tego zgłoszenia i…

Bohomazy kosztują …

W dniu 4 listopada bm. patrol zmotoryzowany Straży Miejskiej w Bytomiu kontrolując Park Kachla pod kątem możliwości zaistnienia wykroczeń zauważył nieznanego mężczyznę, który przy pomocy farby w sprayu gryzmolił coś na tylnej ścianie jednego z garaży. Natychmiast wobec tego mężczyzny,…

Trzeba było tak od razu …

W dniu 31 października br. Straż Miejska w Bytomiu została poinformowana pisemnie przez Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej Reptowska 57 w Bytomiu, że w dniu 26 października br. pod wiatę śmietnikową, na tej samej ulicy, podjechał ustalony z marki i numerów rejestracyjnych…

Akcja „Znicz – 2023”

Uroczystość Wszystkich Świętych, jak co rok, powoduje duże zwiększenie ilości osób odwiedzających groby swoich bliskich i znajomych. Jest to czas refleksji i zadumy nad ludzkim przemijaniem. Jednakże w tych chwilach skupienia nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie i zachowujmy zasady ostrożności,…

Sezon grzewczy rozpoczęty…

Straż Miejska w Bytomiu przypomina, że spalanie w piecach odpadów takich jak : butelki plastikowe, polakierowane drewno czy też elementy gumowe jest całkowicie zabronione. Takie przypadki sankcjonuje ustawa o odpadach. Strażnicy miejscy mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego do…