Wandalizm na Żabich Dołach …

Żabie Doły w Bytomiu znajdujące się na granicy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śl. to wyjątkowy w skali całego śląska Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. Został utworzony w 1997 roku
w celu ochrony siedlisk zwierząt, głównie ptaków wodnych. Ornitolodzy oznaczyli tutaj 129 gatunków ptaków, w tym 76 gatunków ptaków lęgowych, z których 17 gatunków jest nielicznych w skali Górnego Śląska.

Mimo, że Żabie Doły to jeden z naszych przyrodniczych skarbów to znajdą się osoby, które nawet takie miejsce potrafią niszczyć.

W dniu 2 kwietnia 2024 r. Straż Miejska została poinformowana, że na terenie Żabich Dołów w Bytomiu ktoś urządził sobie nielegalne wysypisko śmieci. Podjęte czynności pozwoliły ustalić, że sprawcą zaśmiecania  jest 24 letni mieszkaniec Chorzowa. Mężczyzna ten został ukarany maksymalnym mandatem karnym w wysokości 500 zł za wykroczenie
z art. 145 § 1 kw. Dodatkowo sprawca tego czynu został zobligowany do uprzątnięcia wyrzuconych śmieci.