Struktura i działalność

Zbigniew Walasek

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu

Dariusz Żurawski

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Bytomiu

Aleksander Zielony

Kierownik ds. interwencji