Śmieci z Radlina…

Na początku marca 2024 r. partol Straży Miejskiej w Bytomiu ujawnił w okolicy ul. Pasteura
w Bytomiu nielegalne wysypisko śmieci. Podjęte przez strażników czynności pozwoliły ustalić, że odpady zostały przywiezione na teren Bytomia z Radlina pow. wodzisławski.  Strażnicy  ustalili, że śmieci  zostały przywiezione do Bytomia z remontowanego w Radlinie mieszkania.
W trakcie rozmowy właścicielka remontowanego mieszkania powiedziała strażnikom, że prowadzący  remont mężczyzna zobowiązał się do  utylizacji powstałych w trakcie prac remontowych odpadów.
Budowlaniec wykonujący roboty  remontowe na terenie Radlina w ramach „utylizacji odpadów”  przywiózł i nielegalnie wyrzucił je na terenie nieużytków przy ul. Pasteura w Bytomiu.
Strażnicy  miejscy  ustalili, ze tym budowlańcem jest 39 letni mieszkaniec Bytomia.
Mężczyzna ten  za wykroczenie z art. 145§1 kodeksu  wykroczeń został ukarany mandatem karnym
w wysokości  500 zł a także został zobowiązany do  wywiezienia wyrzuconych śmieci.
Teren ten  w dniu  15 kwietnia 2024 r. został uprzątnięty.