Firmy też są obowiązane do zbierania odpadów ……..

Strażnicy miejscy podjęli czynności związane ze zgłoszeniem dotyczącym pozostawienia odpadów budowlanych na podwórzu jednej z posesji przy ul. Piłsudskiego.

W dniu 16.02.2024 r. w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie ustalono, że odpady te pozostawili dwaj pracownicy firmy, która prowadziła prace związane z wymianą ogrodzenia na tym terenie. Pracownicy ci zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 200 zł, a ponadto zobowiązano ich do usunięcia zgromadzonych odpadów wyznaczając termin do dnia 21.02.2024 r.

Straż Miejska w Bytomiu przypomina, że selektywna zbiórka odpadów budowlanych dotyczy zarówno osób indywidualnych, prowadzących prace remontowe jak i wszystkich firm wykonujących takie czynności w związku z uzyskanym zleceniem.

Odpady budowlane, które podlegają zbiórce selektywnej muszą być składowane w kontenerach lub workach big-bag i zabierane przez podmiot posiadający zezwolenia na ich odbiór.

Zapewnienie takiego systemu musi być jednym z warunków w zawartej umowie na wykonanie robót.