Podrzucasz śmieci. Kary nie unikniesz …

W dniu 17 grudnia br. dyżurny Straży Miejskiej w Bytomiu został powiadomiony o wyrzuceniu przy ul. Orkana odpadów w postaci mebli, tworzyw sztucznych, szkła i gruzu budowlanego.

Patrol zmotoryzowany zastał na miejscu kobietę i mężczyznę, którzy dokonali tego zgłoszenia i wskazali miejsce podrzucenia odpadów. Wykonano niezbędna dokumentacje fotograficzną oraz zabezpieczono inne dowody.

Podjęte czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie pozwoliły w dniu 22 grudnia br. na ustalenie osoby, której przydzielono do remontu jeden z lokali przy ul. Konstytucji, a która to przyznała się do podrzucenia w dniu 8 grudnia br. ujawnionych odpadów komunalnych pozostawionych na działce przy ul. Orkana.

Na sprawcę wykroczenia polegającego na zaśmieceniu miejsca dostępnego dla publiczności nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego w wysokości 500 złotych oraz zobowiązano do uprzątnięcia śmieci do dnia 08.01.2024 roku.

Informujemy, że w każdym przypadku nielegalnego pozbywania się odpadów ścigamy do skutku wszystkie osoby odpowiedzialne za zaśmiecanie środowiska naturalnego. Chcemy, aby za takie naganne zachowania kara była nieuchronna.

Pragniemy przypomnieć, iż remontując mieszkanie lub dom można skorzystać bezpłatnie z kontenera na odpady. Należy tylko spełnić trzy warunki: być mieszkańcem Bytomia, regularnie opłacać opłaty związane z gospodarowaniem odpadami, a prace remontowo-budowlane wykonać własnym sumptem.

Kontener przysługuje raz w roku.

Zgłoszenie podstawienia kontenera należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Komunalnym tel. 32-786-83-17 wew. 319, e-mail.  ak@um.bytom.pl dla właścicieli zabudowy jednorodzinnej natomiast, dla zabudowy wielorodzinnej zamiar podstawienia kontenera zgłaszamy do zarządcy nieruchomości.

Ponadto odpady wytworzone w gospodarstwie domowym można dostarczyć osobiście (bezpłatnie) do PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), przy Al. Jana Pawła II  10.

Fakt przekazania odpadów do PSZOK-u należy wcześniej umówić telefonicznie tel. 668-645-417.

Godziny otwarcia punktu: poniedziałek: nieczynne; wtorek – piątek: od 14.00 do 18.00; sobota: 9.00 – 13.00; niedziela:  nieczynne.


Do PSZOK-u mieszkańcy, którzy wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać następujące rodzaje odpadów:

1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2. zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego;

3. przeterminowane leki, opakowania po lekach;

4. przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby);

5. zużyte opony – w ilości 8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny;

6. łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe;

7. bioodpady;

8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 

9. odpady budowlane i rozbiórkowe  – w ilości do 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny, tj. gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem papy oraz innych pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych w szczególności azbestu;


10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

11. odpady niebezpieczne.

Mając na uwadze nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne, zastanówmy się czy warto pozbywać się nielegalnie odpadów, narażając się na sankcje karne.