Bohomazy kosztują …

W dniu 4 listopada bm. patrol zmotoryzowany Straży Miejskiej w Bytomiu kontrolując Park Kachla pod kątem możliwości zaistnienia wykroczeń zauważył nieznanego mężczyznę, który przy pomocy farby w sprayu gryzmolił coś na tylnej ścianie jednego z garaży.

Natychmiast wobec tego mężczyzny, jak się okazało mieszkańca Bytomia, podjęto interwencję.

Na postawione pytanie mężczyzna ten oświadczył, że nie posiada zgody właściciela lub dzierżawcy garażu na rysowanie po jego ścianie.

Wobec powyższego na ujawnionego sprawcę wykroczenia polegającego na umieszczeniu w miejscu publicznym rysunku bez zgody zarządzającego tym miejscem, a kwalifikowanego z art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości 500 złotych. Sprawca wykroczenie przyjął mandat karny.

Straż Miejska w Bytomiu przypomina, że tego typu zachowania jawnie oszpecają wygląd naszego miasta i są prawnie zabronione.

Reagowanie na takie negatywne zdarzenia to obowiązek nie tylko służb profesjonalnie zajmujących się ochroną porządku publicznego, ale każdego z nas.

Zauważyłeś osobę, która bazgrze po ścianie nieruchomości zadzwoń do Straży Miejskiej na numer 986 lub na numer alarmowy 112.