Trzeba było tak od razu …

W dniu 31 października br. Straż Miejska w Bytomiu została poinformowana pisemnie przez Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej Reptowska 57 w Bytomiu, że w dniu 26 października br. pod wiatę śmietnikową, na tej samej ulicy, podjechał ustalony z marki i numerów rejestracyjnych samochód osobowy, a kierujący nim nieznany z imienia i nazwiska mężczyzna, po wyjściu z pojazdu podrzucił pod wiatę śmietnikową 4 zużyte opony samochodowe.

Podjęte przez strażników miejskich działania doprowadziły do ustalenia, że mężczyzna ten zamieszkuje przy wskazanej ulicy. Przyznał się on do pozostawienia zużytych opon przy placyku gospodarczym, za co został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 złotych z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach.

W obecności strażników miejskich ukarany zabrał podrzucone opony i zobowiązał się do przekazania ich do PSZOK. Fakt przekazania opon został potwierdzony.

Straż Miejska w Bytomiu przypomina, że zużyte opony samochodowe zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Bytomia są zbierane wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącym się w Bytomiu przy Al. Jana Pawła II 10 czynnego pn. – pt. w godz. 11.00 do 18.00. w sob. 9.00 do 13.00, tel. 668 – 645 417.

Każdy mieszkaniec Bytomia może nieodpłatnie w ciągu roku przekazać do tego punktu 8 zużytych opon.

Ponadto do PSZOK mieszkańcy, którzy wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać następujące rodzaje odpadów, zbieranych wyłącznie selektywnie :

– przeterminowane leki i opakowania po lekach,

– przeterminowane chemikalia,

– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

– zużyte baterie i akumulatory,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– odpady budowlane i rozbiórkowe,

– odpady niebezpieczne.

Pozbywaj się odpadów zgodnie z przepisami i nie narażaj się na sankcje karne.