Bezpieczna droga do szkoły.

Wakacje, wakacje i  po wakacjach.. a co  za tym idzie, przed nami czas powrotu do szkół naszych milusińskich.

Cześć naszych dzieci wraca do swoich szkół lub idzie do nowych. Dla części wrzesień 2023 r.
to pierwszy rok gdy  pierwszy raz pójdą do szkoły. Gdy będą same pokonywały drogę z domu do szkoły i z powrotem.

My rodzice dzieci, tych dzieci które będą chodziły  znanymi  sobie drogami a także tych, które  pierwszy raz będą przemierzały tą drogę, powinniśmy  zadbać o  ich bezpieczeństwo.

Dlatego Straż Miejska w Bytomiu zwraca się z gorącym apelem do wszystkich rodziców, rozmawiajmy z  naszymi dziećmi i przypomnijmy im o:

  • bezpiecznym poruszaniu się po chodnikach,
  • zasadach bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,
  • utrzymywaniu stałego kontakty z rodzicami,
  • zwracaniu uwagi na obcych kręcących się przy szkołach,
  • nie przyjmowaniu żadnych słodyczy, zabawek ani innych prezentów od obcych,
  • informowaniu rodziców i nauczycieli o niepokojących zachowaniach obcych wobec dzieci i młodzieży.

Ze swojej strony  strażnicy  miejscy zrobią wszystko by  zadbać o  spokój najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Na początku roku szkolnego tj. od 4 do  8 września br. strażnicy miejscy wraz z policjantami będą pełnili wzmożoną służbę w bezpośrednim pobliżu  szkół by zapewnić  bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. W przypadku zauważenia niepokojącej sytuacji lub takiej, która wymaga interwencji dzwońmy pod numer 986 (Straż Miejska), lub na numer alarmowy 112.