Nasze dane ……..

W przeszłości na terenie naszego miasta Straż Miejska ujawniała nielegalne wysypiska odpadów, na których były znajdowane dokumenty zawierające dane osobowe, czasem były to wręcz dziesiątki  dokumentów z naszymi danymi. Sprawy takie były przekazywane do dalszego prowadzenia Policji lub Prokuraturze.

Biorąc pod uwagę fakt, iż istnieją grupy przestępcze parające się nielegalnym pozyskiwaniem danych osobowych, które mogą posłużyć np. do uzyskania kredytu bankowego lub pozwalają osobom nieuprawnionym do podszywania się pod kogoś innego, Straż Miejska w Bytomiu zwraca się do  mieszkańców naszego miasta by zwracali szczególną uwagę na to komu i w jaki sposób przekazują swoje dane osobowe.

Straż Miejska w Bytomiu przypomina, że każdy z nas ma prawo do informacji w jakim celu ktoś prosi o podanie naszych danych osobowych.

Taka ostrożność pozwoli nam zapobiec wielu przykrym konsekwencjom.