Straż Miejska reaguje na sygnały…..

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

W dniu  24 kwietnia br. w czasie spotkania  mieszkańców Stolarzowic-Górnik z Prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem zwrócili oni uwagę, że na terenach rolnych znajdujących się przy ul. Ptakowickiej  w Bytomiu ktoś zrobił sobie nielegalne wysypisko odpadów. Prezydent polecił Straży Miejskiej pilnie zająć się tą sprawą.

Straż Miejska w Bytomiu realizując polecenie Prezydenta Bytomia  niezwłocznie podjęła  działania, które pozwoliły ustalić, że mieszkaniec naszego miasta będący właścicielem gruntów rolnych przy ul. Ptakowickiej zrobił sobie na swoim polu nielegalne składowisko odpadów. Mężczyzna ten został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł i został zobowiązany do uprzątnięcia terenu.

Spotkania mieszkańców Bytomia z władzami miasta w czasie których, są przekazywane sygnały dotyczące problemów z jakimi borykają się obywatele naszego miasta pozwalają na szybsze i mniej sformalizowane reagowanie na nieprawidłowości utrudniające nam wszystkim funkcjonowanie.