Pomimo zakazu sądowego……

W dniu 28 kwietnia br. w kierunku radiowozu Straży Miejskiej w Bytomiu, który patrolował ul. Konopnickiej, zaczął zbliżać się z dużą prędkością samochód osobowy m-ki Opel, wyjeżdżający z podporządkowanej ul. Szczęść Boże. Funkcjonariusz prowadzący radiowóz, aby uniknąć zderzenia musiał zjechać na pobocze. Strażnicy miejscy pojechali za sprawcą usiłowania kolizji drogowej.

Kierujący Oplem na wysokości ul. Siemianowickiej 21 zjechał z drogi publicznej na plac pomiędzy zabudowaniami i zatrzymał się. Tam też dokonano ujęcia pirata drogowego, mieszkańca Bytomia, który oświadczył, że nie posiada prawa jazdy ponieważ zostało mu zatrzymane, a sąd wydał wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów do sierpnia 2023 r.

Na miejsce wezwano patrol zmotoryzowany z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu i przekazano ujętego mężczyznę.

Po sprawdzeniu okazało się, że kierujący nie posiada również aktualnej polisy OC, a termin badania technicznego minął prawie dwa lata temu.

Ujęty mężczyzna swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a ponadto nie stosując się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów popełnił przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.