Podrzucone śmieci …

W dniu 29 marca br. strażnicy miejscy, w związku z otrzymanym zgłoszeniem dokonali kontroli działki należącej do osoby prywatnej, a usytuowanej przy ul. Gwarków Tarnogórskich i ujawnili porzucone tam różnego rodzaju odpady. Wśród porzuconych śmieci były m.in. paragony fiskalne i zamówienia towaru pochodzące z jednego sklepu mieszczącego się na Stroszku.

W wyniku sprawdzenia ustalono, że sklep wyposażony jest w 240 l kontener na odpady, a właścicielka sklepu zawarła umowę na wywóz śmieci z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej.

W wyniku przeprowadzonych szeregu czynności właścicielka wskazanego sklepu przyznała się, że podrzucone odpady pochodzą z jej działalności handlowej. Podjęte działania skutkowały nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości 300 zł,  z art. 145 § 1 Kodeksu wykroczeń. Ponadto zobowiązano ją do posprzątania zaśmieconego terenu. W dniu 3 kwietnia br. stwierdzono wykonanie tego obowiązku.

Straż Miejska w Bytomiu zwraca uwagę, że wykroczenia polegające na zaśmiecaniu terenów są wykroczeniami o szczególnej uciążliwości społecznej i wpływają bezpośrednio na stan środowiska naturalnego. W takich sytuacjach nie można liczyć na żadną pobłażliwość ze strony strażników miejskich. Oprócz uiszczenia grzywny trzeba wykonać obowiązek przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, co w tym przypadku uczyniono.