Apel do kierowców

Apel Straży Miejskiej w Bytomiu  do kierowców i właścicieli  samochodów…

Każdy wie, że do obowiązków kierowcy należy aby jego samochód posiadał aktualne badanie techniczne i opłacone ubezpieczenie OC.

Każdy kierowca wie, że musi między innymi sprawdzić olej w silniku, płyn
w spryskiwaczach oraz stan hamulców.

Każdy kierowca wie, że na ulicy obowiązują zasady ruchu drogowego spisane w kodeksie drogowym, natomiast za ich nie przestrzeganie w najlepszym wypadku  grozi  mu mandat
a w najgorszym ktoś może stracić zdrowie lub życie a on może znaleźć się za kratami.

Każdy kierowca dbający o bezpieczeństwo swojego samochodu parkuje w taki sposób, by nikt mu tego samochodu nie zarysował, nie urwał lusterka lub po prostu  go  nie ukradł.

W większości polscy kierowcy, w tym mieszkańcy naszego miasta, uważają się za “mistrzów kierownicy” oraz znawców przepisów drogowych. 

I tu nasuwa się nieodparte pytanie, dlaczego w naszym mieście znajduje się tyle samochodów zaparkowanych niezgodnie z obowiązującymi  przepisami.

Nie pierwszy raz poruszamy ten problem, w roku 2022 strażnicy miejscy ukarali ponad 2600 “mistrzów parkowania”

Najciekawsze przykłady takiego “mistrzostwa” można znaleźć na internetowej stronie Bytomskiej Straży Miejskiej w zakładce “Mistrzowie parkowania”
( https://strazmiejska.bytom.pl/mistrzowie/ )

Podobnym a nawet większym problemem, z jakim borykają się mieszkańcy naszego miasta, są samochody pozostawione a wręcz porzucone w różnych miejscach Bytomia.

Dlatego Straż Miejska w Bytomiu apeluje do kierowców i właścicieli  o usunięcie
z parkingów, ulicy, chodników czy tez skwerów naszego miasta samochodów, które stoją tam od dłuższego czasu i mogą między innymi zagrażać ochronie środowiska, powodować  uszkodzenie drogi lub zagrażać bezpieczeństwu pieszych lub kierowców.

Straż Miejska informuje, że  gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska jest on usuwany z drogi na koszt właściciela  co  jest określone w  art. 130a ust. 2 pkt. 2
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dlatego też aby uniknąć nie małych kosztów związanych z odholowywaniem
i przechowaniem pojazdów na parkingu strzeżonym Straż Miejska prosi o usunięcie ww. pojazdów przez ich właścicieli.

W przeciwnych przypadkach samochody takie będą odholowywane na parking strzeżony na koszt ich właścicieli, o czym w ostatnim czasie kilka osób przekonało się.