Hulaj dusza, hulaj dusza, hulajnogą elektryczną ….

Zbliżą się wiosna a z nią wysyp „hulajnogowców” szalejących po  chodnikach  i po  alejkach parków i skwerów, hulajnóg porzuconych byle gdzie i byle jak.

Zamiast cieszyć się nadchodząca wiosna znów rodzice małych dzieci będą ze strachem w oczach rozglądali się czy nie „nadleci”  jakiś mistrz prędkości i  nie potrąci biegającego po parkowej alejce malucha.

Zamiast cieszyć się spacerem ulicami naszego  miasta znów piesi  będą musieli  uważać, by  nie wejść na porzucona byle jak hulajnogę, bo ktoś był zbyt leniwy by przejść kilkadziesiąt metrów i pozostawić ją w miejscu do tego przeznaczonym  lub też pozostawić
ją zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego w sposób nieutrudniający ruchu pieszego.

Oczywiście sprawa dotyczy nie tylko użytkowników samych tylko  hulajnóg ale także użytkowników deskorolek, monocykli, wrotek itp. czyli wszystkich urządzeń tzw. wspomagających ruch i urządzeń transportu osobistego.  

Dlatego strażnicy miejscy zrobią wszystko co w  ich mocy i użyją wszelkich sposób dopuszczalnych prawem, by uczynić chodniki i alejki naszego  miasta miejscami  przyjaznymi i bezpiecznymi dla wszystkich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa naszych najmłodszych.

Aby WSZYTSKIM NAM żyło się bezpieczniej Straż Miejska przypominamy,
że zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

Art. 15 ust. 7 osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego
ruch zabrania się:

 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów;
 • poruszania się tyłem.

Art. 33 ust. 3 kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zabrania się:

 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
 • czepiania się pojazdów.

Art. 33a ust. 3 . kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

 1. ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 2. przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

Art. 33b ust. 3 kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:

 1. ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 2. przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 3. czepiania się pojazdów;

Należy także pamiętać o tym, że w czasie korzystania z wszystkich urządzeń tzw. wspomagających ruch i urządzeń transportu osobistego:

nakazanym jest:

 1. korzystanie z  drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów;
 2. korzystać z  drogi dla pieszych tylko w przypadkach gdy  brak jest  drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów;
 3. korzystając z drogi dla pieszych poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości  pieszego  i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego  ruchu.
 4. korzystając z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów zachować szczególna ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

niedopuszczalnym jest:

 1. kierowanie urządzeniem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 2. kierowanie hulajnogą elektryczną po jedni, na której dopuszczalna prędkość
  jest większa niż 30 km/h;
 3. pozostawianie roweru, hulajnogi elektrycznej i urządzeń transportu  osobistego
  na chodniku w inny sposób niż równolegle do  jego zewnętrznej krawędzi

Ponadto Straż Miejska przypomina, że w przypadku  osób w wieku  poniżej lat 18
do  kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnoga elektryczną lub urządzeniem transportu  osobistego  wymagane jest  posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy
kat;  AM, A1, B1 lub T.

Zabronionym jest  kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego się po drodze przez dzieci w wieku do  lat  10. Dzieci w wieku do lat 10 mogą kierować hulajnogą elektryczną lub transportu osobistego
w strefie zamieszkania tylko  pod opieka osoby dorosłej.