Święto Niepodległości

Wspominając minione listopadowe dni wracamy pamięcią do kwestii tak zasadniczych jak wolny, suwerenny i niezależny byt naszej Rzeczypospolitej, której 104-tą rocznicę odzyskania niepodległości świętowaliśmy na terenie całego kraju w piątek 11 listopada.

Uroczysty charakter obchodów tej uroczystości w Bytomiu uświetniły: złożenie kwiatów pod tablicą „Solidarności” przy ul. Piłsudskiego, Msza Święta w Kościele pw. Św. Jacka w intencji ojczyzny z udziałem dziecięcej reprezentacji najmłodszych bytomian śpiewających pieśni patriotyczne oraz żołnierzy 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej i licznych pocztów sztandarowych spośród których w obrębie prezbiterium usytuowano sztandar Straży Miejskiej w Bytomiu. Następnie odbył się przemarsz pod pomnik Wolności przy ul. Piłsudskiego gdzie podczas oficjalnej części obchodów zgromadzeni wokół pomnika mieszkańcy wysłuchali Apelu Poległych i przemówienia prezydenta miasta. Po złożeniu kwiatów zakończenie uroczystości uświetniła salwa honorowa i krótki koncert Orkiestry Wojskowej w Bytomiu.