NIELEGALNE WYSYPISKO ODPADÓW – od 1 września 2022 r. wyższe kary za zanieczyszczanie środowiska

NIELEGALNE WYSYPISKO ODPADÓW  – od 1 września 2022 r. wyższe kary
za zanieczyszczanie środowiska

W dniu 31 sierpnia 2022 roku  dyżurny Straży Miejskiej w Bytomiu został poinformowany
o nielegalnym wysypisku  śmieci przy Kamieńskiej w Bytomiu.
Przybyli na miejsce strażnicy miejscy ustalili, że na terenach zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych przy ul. Kamieńskiej, zostały nielegalnie wyrzucone odpady budowlane w tym gruz.

W trakcie podjętych czynności strażnicy miejscy  ustalili  sprawcę tego wykroczenia, którym okazał się mieszkaniec naszego miasta, pracownik jednej z firm zajmującej się miedzy innymi transportem.
Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł za wykroczenie z art. 145 kw,
oraz został zobowiązany do  uprzątnięcia terenu i przekazania odpadów do  PSZOK. 

Jednocześnie Straż Miejska w Bytomiu zwraca uwagę, że zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Wykroczeń zanieczyszczanie lub zaśmiecanie między innymi miejsc dostępnych dla publiczności jest karane grzywną mnie mniejszą niż 500 zł.