Lenistwo czy chciwość

Przy ul. Kilara w Bytomiu w dniu 10 lipca 2022 roku, na terenie nieużytków bezpośrednio
za budynkiem Urzędu Pracy, powstało nielegalnego składowiska odpadów i recyklingu starych mebli ujawnione przez Straż Miejską w Bytomiu.

Podjęte przez strażników miejskich czynności pozwoliły ustalić, że sprawcą tego jest jeden
z mieszkańców naszego  miasta zawodowo zajmujący transportem, montażem i utylizacja mebli. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Z uwagi na fakt, że utylizacja starych mebli jest jednym z źródeł utrzymania sprawcy takie jego zachowanie tym bardziej jest godne potępienia i świadczy o jego lenistwie lub chciwości
Straż Miejska w Bytomiu przypomina, że zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności jest wykroczeniem z art. 145 kodeksu wykroczeń i  grozi karą grzywny w wysokości do 500 zł.