Bezpieczne ferie – 2022

Rusza akcja Straży Miejskiej w Bytomiu „BEZPIECZNE FERIE 2022”. Będzie prowadzona
w terminie od 12.02.2022 r. do 27.02.2022 r. w czasie gdy nasze dzieci będą miały ferie zimowe. Akcja za główny cel stawia sobie bezpieczeństwo naszych dzieci w czasie odpoczynku i zabaw. Dlatego aby zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom Strażnicy Miejscy będę kontrolować boiska
i placówki oświatowe objęte Akcją „Otwarte Sale Gimnastyczne” oraz otwarte zbiorniki wodne.

Mając na uwadze, że bezpieczeństwo naszych dzieci to nasz wspólny obowiązek

– zachęcajmy dzieci do:

 • informowania rodziców lub innych dorosłych członków rodzin gdzie będą przebywały
  w czasie zabaw,
 • o ile to tylko możliwe bycia w stałym kontakcie (np. telefonicznym) z dorosłymi członkami rodzin w czasie pobyty poza domem,
 • informowania o nowo poznanych osobach, w szczególności dorosłych,
 • informowania czy były nagabywane przez osoby dorosłe (ważne przy tym by nie wzbudzać w dzieciach poczucia winy),

– jednocześnie przestrzegajmy dzieci przed:

 • samodzielnym oddalania się od rodziców lub swojej grupy,
 • przyjmowania słodyczy, napojów lub innych rzeczy do jedzenia lub picia od osób nieznajomych, bez względu czy to są ich rówieśnicy czy osoby dorosłe,
 • braniem czegokolwiek (zabawek, cukierków, odzieży itp.) od obcych osób dorosłych,
 • odchodzenia z obcymi osobami z miejsca zabaw,
 • otwierania drzwi mieszkań i domów obcym pod nieobecność dorosłych członków rodzin,
 • zabawami i grami w miejscach do tego nieprzeznaczonych (pustostany, jezdnie, torowiska place budów, niestrzeżone zbiorniki wodne itp.),
 • przed bliskim podchodzeniem do samochodu, gdy ktoś pyta o drogę.

Poniżej link do filmu zrealizowanego przez śląską policje o tym jak dzieci łatwo ulegają namową nieznajomych dorosłych.

https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/243128,quotNaucz-mnie-kiedy-mowic-NIEquot-film-z-eksperymentu-Policji.html

Aby te ferie były bezpieczne prosimy w przypadku zauważenia jakieś niepokojących zjawisk zagrażających naszym dzieciom o kontakt z Dyżurnym Straży Miejskiej lub najbliższą jednostką Policji.