Uchwała antysmogowa – praktyczne zastosowanie

Od ponad 4 lata funkcjonuje Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana uchwałą antysmogową.

Powyższa uchwała określa rodzaje instalacji do spalania paliw w szczególności, kotły CO, kominki oraz piece, które służą do ogrzewania naszych domów i mieszkań.

Uchwała ta wprowadza końcowe terminy eksploatacji starszych kotłów CO, kominków i pieców oraz tych, które nie posiadają tabliczek znamionowych a ich eksploatacja rozpoczęła się przed 1.09.2017 r.

I tak:

31.12.2021 r. to data, po której zakazana jest eksploatacja kotłów CO nie posiadających tabliczek znamionowych lub wyprodukowanych w roku 2006 i starszych.

31.12.2023 r. to data, po której zakazana jest eksploatacja kotłów CO wyprodukowanych w latach
od 2007 do 2012

31.12.2025 r. to data, po której zakazana jest eksploatacja kotłów CO wyprodukowanych w latach 2013 do 31.08.2017 r.

31.12.2027 r. to data, po której zakazana jest eksploatacja kotłów CO klasy 3 i 4
wg. Normy PN-EN 303-5:2012

Natomiast kominki i piece należy wymienić do dnia 31.12.2022r. na urządzenia spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (EU) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r., chyba, że osiągają one sprawność cieplną powyżej 80% lub są wyposażone w urządzenia do redukcji emisji pyłu. Strażnicy Miejscy szczególną uwagę zwracają na kotły CO wyprodukowane w roku 2006 i starsze lub nieposiadające tabliczek znamionowych, których eksploatacja jest już zabroniona i jest karana zgodnie z art. 334 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zw. z Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw