Nielegalne składowisko zużytego sprzętu oświetleniowego

Interwencja Strażników Miejskich doprowadziła do szybkiej likwidacji nielegalnego składowiska zużytego sprzętu oświetleniowego przy ul. Mikołaja Reja w Bytomiu. Nie można przechodzić do porządku dziennego nad aktami takiego wandalizmu, którego skutki wszyscy odczuwamy. Straż Miejska w Bytomiu wielokrotnie interweniowała w sprawach nielegalnych wysypisk śmieci na terenie naszego miasta, tym razem nasza interwencja skutkowała szybkim usunięciem odpadów.