Nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Węglowej

Bezmyślność i lenistwo to główne powody dla których sami zanieczyszczamy swoje środowisko, miejsca w których potem bawią się nasze dzieci i wnuki. Sami powodujemy, że zamiast chodzić po zielonych łąkach brodzimy po stertach śmieci.

7 października 2021 roku Strażnicy Miejscy ujawnili nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Węglowej w Bytomiu, które urządził sobie jeden z mieszkańców naszego miasta remontujący swoją altanę ogrodową. Czynności podjęte przez Strażników Miejskich pozwoliły ustalić sprawcę tej bezmyślności, który został ukaranych mandatem karnym.

Pragniemy przypomnieć, iż remontując mieszkanie lub dom można skorzystać bezpłatnie z kontenera na odpady. Należy tylko spełnić trzy warunki: być mieszkańcem Bytomia, regularnie opłacać opłaty związane z gospodarowaniem odpadami a prace remontowo-budowlane wykonać własnym sumptem.

Kontener przysługuje bezpłatnie raz na roku.

Zgłoszenia podstawienia kontenera należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Komunalnym tel. 32-77 98 552, e-mail.  ak@um.bytom.pl dla właścicieli zabudowy jednorodzinnej, natomiast dla zabudowy wielorodzinnej zamiar podstawienia kontenera zgłaszamy do zarządcy nieruchomości.

Ponadto odpady wytworzone w gospodarstwie domowym można dostarczyć osobiście (bezpłatnie) do PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
przy Al. Jana Pawła II  10.

Fakt przekazania odpadów do PSZOK należy wcześniej umówić telefonicznie

tel. 668-645-417.

Godziny otwarcia punktu:

poniedziałek: nieczynne;

wtorek – piątek: od 14.00 do 18.00;

sobota: 9.00 – 13.00;

niedziela: nieczynne.

Do PSZOK-u mieszkańcy, którzy wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać (bezpłatnie) następujące rodzaje odpadów:

1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2. zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego;

3. przeterminowane leki, opakowania po lekach;

4. przeterminowane chemikalia (m.in.  środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby oraz opakowania po farbach i tuszach);

5. zużyte opony – w ilości 8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny;

6. łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe;

7. bioodpady;

8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9. odpady budowlane i rozbiórkowe  – w ilości do 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny, tj. gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo-gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem papy oraz innych pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych w szczególności azbestu;

10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

11. odpady niebezpieczne.

Aby oddać odpady do PSZOK należy okazać:

  • dokument tożsamości lub inny dokument potwierdzający dane osobowe i fakt zamieszkiwania na terenie Bytomia lub,
  • kopię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której powstały odpady komunalne lub,
  • potwierdzenie ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której powstały odpady komunalne lub,
  • zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową, zarządcę budynku albo spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne, zastanówmy się czy warto pozbywać się nielegalnie odpadów, narażając się na sankcje karne oraz finansowe.