Strażnicy ruszają na pomoc

Sytuacje w jakich pomoc Strażników Miejskich bywa nieodzowna są czasem bardzo nie typowe.
W dniu 29 września br, na terenie ogródków działkowych „Wzajemna Pomoc” przy ul. Dworskiej w Bytomiu takie pomocy  potrzebowała sarenka, która utknęła pomiędzy metalowymi prętami jednej z bramek wejściowych.

Przybyli na miejsce zdarzenia Strażnicy Miejscy wraz z pracownikami firmy „Kornas” przystąpili
do uwolnienia sarenki z pułapki. 

Po jej oswobodzeniu, pracownik firmy „Karnas” sprawdził stan zdrowia sarenki. Po stwierdzeniu,
że posiada tylko otarcia na nodze, które nie zagraża jej zdrowiu ani swobodnemu poruszaniu sarenka została wypuszczona na wolność.