Wysypisko przy ul. Brzezińskiej

W dniu  11 kwietnia 2024 r. patrol zmotoryzowany Straży Miejskiej w Bytomiu ujawnił nielegalne wysypisko odpadów w rejonie garaży przy ul. Brzezińskiej w Bytomiu.

Wśród wyrzuconych odpadów znajdowały się papierowe worki  po zaprawach murarskich, kartony, opakowania foliowe itp.
Strażnicy  ustalili,  że odpady  pochodzą z jednej z firm znajdującej się na terenie Katowic.
W trakcie rozmowy z właścicielem katowickiej firmy strażnicy  dowiedzieli się, że jeden z pracowników miał wyrzucić śmieci  do  kontenera firmowego, czego  nie uczynił.
Pracownikiem tym okazał się mieszkaniec Bytomiu.
Jeszcze tego samego  dnia wysłany przez właściciela firmy pracownik uprzątnął wyrzucone odpady.

 Natomiast mieszkaniec Bytomia jako sprawca wykroczenia z art. 145 § 1 kodeksu  wykroczeń został
w dniu 13 kwietnia 2024 r. ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.