Chciał nielegalne pozbyć się odpadów …

W dniu 28 września br. Straż Miejska w Bytomiu została poinformowana o tym, że dzień wcześniej na ul. Dworskiej, na terenach zielonych przy przepompowni stawu „Chemik” widziany był samochód, z którego zostały wyrzucone dwa worki typu big-bag.

Strażnicy miejscy potwierdzili, że w workach tych znajdowały się odpady komunalne tj. opakowania po produktach spożywczych, plastikowe butelki oraz folie.

Dzięki dociekliwości i zaangażowaniu funkcjonariuszy ustalono, że śmieci pochodzą od jednej z firm z terenu Tworogu.

Po rozmowie z właścicielem firmy ten zobowiązał się sprawę wyjaśnić wewnętrznie w swojej firmie i w razie ustalenia sprawcy teren zielony oczyścić. W dniu 29 września br. o godz. 8.00 teren został uprzątnięty, a na sprawcę wykroczenia polegającego na zaśmieceniu miejsca dostępnego dla publiczności nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego z art. 145 § 1 Kodeksu wykroczeń w wysokości 500 zł,-.

Straż Miejska w Bytomiu przestrzega, że :

– wyrzucanie śmieci jest naruszeniem prawa – „Bytom to nie hasiok”,

– każda tego typu sprawa jest objęta szczególnym zainteresowaniem ze strony strażników miejskich,

– od początku roku za podobne wykroczenia nałożono 149 mandatów karnych i sporządzono 39 wniosków o ukaranie do sądu.