Pomoc udzielona kobiecie w tramwaju nr 30.

W dniu  14 września br. na skrzynkę  mailową Straży Miejskiej w Bytomiu wpłynął mail od mieszkańca Bytomia, który tą drogą przesłał podziękowania  dwom strażniczkom miejskim za pomoc udzieloną jego  żonie.
Do zdarzenia doszło  w dniu  12 września br. w tramwaju linii 30, gdzie w wyniku gwałtownego  ruszenia tramwaju jadąca nim kobieta upadła i uderzyła się głową w podłogę.
Jadące tym samym tramwajem strażniczki miejsce, będące na służbie, natychmiast udzieliły pomocy poszkodowanej.
W przesłanym mailu z podziękowaniami mieszkaniec Bytomia  zwrócił uwagę na szybką reakcje strażniczek miejskich w momencie zdarzenia oraz na fakt, że troska o zdrowie jego  żony  nie zakończyła się bezpośrednio po zdarzenia.  Ponieważ w dniu następnym jedna ze strażniczek miejskich dzwoniła do poszkodowanej z pytaniem o jej stan zdrowia.