Strażnicy na rowerach….

Straż Miejska w Bytomiu w okresie letnim kontynuuje tradycje patroli  rowerowych.
Sami strażnicy potwierdzają, że chętniej wybierają w sezonie letnim rower niż radiowóz.
Zmienia się wówczas nie tylko środek transportu, ale w pewnym zakresie
charakter przydzielanych im zadań. Patrol rowerowy pojedzie na zgłoszenie
do parku, ale na klasyczną interwencję w pierwszej kolejności wysyłane będą patrole straży poruszające się radiowozem.
To miła odmiana, dająca możliwość wykonywania innych zadań niż przez pozostałą część roku. Dodatkowo zamiast prażyć się w rozgrzanym radiowozie można choć na chwilę
cieszyć się lekkim wiatrem wywołanym jazdą rowerem, co  w dniach tropikalnych upałów jest  tym bardziej pożądane.
Rower jest cichy i umożliwia dojazd do miejsc gdzie nigdy nie spotyka się radiowozów.
Są też miejsca, w których przejazd samochodu  spotyka się z negatywnymi  reakcjami.
Do takich miejsc na pewno należą parki, skwery lub place zabaw dla dzieci a miejsca
te w czasie wakacji są miejscami  szczególnej troski strażników miejskich.  
Patrole rowerowe są służbą organizowaną na ogólnych zasadach.
Jeżeli  warunki atmosferyczne są odpowiednie, patrol rowerowy może wyjechać do realizacji swoich zadań na rowerach

Patrole rowerowe maja swe niekwestionowane zalety.

Strażnicy z patroli rowerowych są bardziej akceptowani przez innych rowerzystów.  

Rowerzyści mogą zwracać większą uwagę na strażników w patrolach  rowerach  niż w zmotoryzowanych lub pieszych. Rowerzyści oraz osoby poruszające się na hulajnogach, deskorolkach itp. są bardziej otwarci na działania edukacyjne oraz  bardziej skłonni do przestrzegania poleceń wydawanych przez strażników na rowerach. 

Patrole rowerowe skutkują wielokrotnie częstszymi kontaktami ze społeczeństwem
niż patrole zmotoryzowane

Strażnicy  w patrolach rowerowych  łatwiej nawiązują kontakt z mieszkańcami co  jest tak ważne w relacjach strażnik-obywatel. Mieszkańcy częściej rozmawiają  lub proszą o  pomoc strażnika w  patrolu rowerowym. Te pozytywne kontakty pomagają przeciwdziałać stereotypom dotyczącym strażników  jako “tych którzy tylko się czepiają”, wzmacniają wysiłki na rzecz zwiększenia  zaufania między społecznością, a strażnikami
i szerzej miedzy mieszkańcami, a stróżami prawa.

Patrole rowerowe mogą dotrzeć tam, gdzie tradycyjne pojazdy patrolowe nie mogą

Jedną z największych zalet patrolu rowerowego jest jego zdolność do szybkiego poruszania się po parkach, skwerach, miejscach zalesionych ale także po  mieście. Odpowiadanie na wezwania w patrolu  zmotoryzowanym może zająć dużo czasu, a często samochód nie może dojechać w każde miejsce, jest blokowany przez ruch pieszych lub inne przeszkody.

Patrole rowerowe mają różne zastosowania

Chociaż patrole rowerowe są niezbędne dla inicjatywy prospołecznej, można je zintegrować
z innymi działaniami i inicjatywami. Ukierunkowanie  na nadzór, egzekwowanie przepisów ruchu drogowego i porządek publiczny to tylko kilka ze sposobów na pełnienie służby
w patrolach rowerowych.