Następny poszukiwany za kratami

16 kwietnia br. w godzinach popołudniowych partol zmotoryzowany Straży Miejskiej
w Bytomiu  zauważył na pl. Akademickim w Bytomiu dwóch mężczyzn spożywających alkohol w miejscu publicznym do  tego nie przeznaczonym.

W trakcie podjętej interwencji strażnicy  miejscy  przystąpili do legitymowania tych mężczyzn, czym jeden z nich poczuł się szczególnie urażony.

Ponieważ mężczyźni odmówili podania swoich danych a dodatkowo zaczęli  zachowywać  się agresywnie wobec strażników miejskich zostali  poinformowani, że zostaną doprowadzeni do najbliższej jednostki policji w celu  ustalenia ich tożsamości.

W trakcie doprowadzania do radiowozu jeden z mężczyzn zaczął się szarpać i kopnął strażnika miejskiego w klatkę piersiową. Po obezwładnieniu  został umieszony w radiowozie. Wówczas drugi z mężczyzn domagał się puszczenia wolno swojego kolegi i zaczął odgrażać się  strażnikom miejskim, wykrzykując cyt. „…wypuście go, bo was za….., mam w kieszeni kosę..”. Dlatego on także został obezwładniony i umieszczony w radiowozie, a następnie zostali oni przewiezieni do Komisariatu Policji II w Bytomiu, celem ustalenia ich tożsamości.

Na miejscu  ustalono, że jeden z ujętych przez strażników miejskich mężczyzna
jest  poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności.

Straż Miejska w Bytomiu przypomina, że strażnikom miejskim w trakcie prowadzonych czynności służbowych przysługuje ochrona prawna taka jak każdemu innemu  funkcjonariuszowi  publicznemu wobec tego każda osoba, która w sposób bezprawny będzie usiłowała wpływać na działania interweniujących strażników lub naruszała ich nietykalność cielesną będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.