Strażnicy Miejscy w walce o czyste powietrze.

W Bytomiu przy ul. Składowej strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę związaną
z podejrzeniem  nielegalnego spalania odpadów. Kontrola była przeprowadzona na terenie jednej z firm znajdującej się przy ul Składowej. Początkowo  właściciel i pracownicy firmy próbowali uniemożliwić przeprowadzenie kontroli, mimo posiadanych przez strażników stosownych upoważnień.

Gdy strażnicy poinformowali jakie konsekwencje mogą ponieść osoby uniemożliwiające przeprowadzenia kontroli, właściciel firmy zaczął współpracować ze strażnikami miejskim.

Przeprowadzona kontrola ujawniła w pomieszczenia warsztatowych piec wolnostojący opalany drewnem służący do ogrzewania pomieszczenia, który nie posiadał żądnej tabliczki  znamionowej. Dlatego mężczyzna użytkujący ww. piec został ukarany mandatem karnym
w wysokości  500 zł.

W roku 2022 zostało przeprowadzonych 466 kontroli związanych ze spalaniem odpadów lub eksploatacją pieców oraz kotłów CO niespełniających warunków eksploatacyjnych. W 2023 do 15 stycznia przeprowadzono 11 kontroli z których 5 zakończyło się ukaraniem użytkowników pieców i kotów CO niespełniających wymogów eksploatacyjnych lub spalających odpady.