Kopciuchy nadal zatruwają nam powietrze.

e.

Strażnicy Miejscy przeprowadzili kontrolę przestrzegania Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego, Ustawy o Odpadach  oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie nieruchomości. W czasie prowadzonych czynności Strażnicy  ujawnili w firmie znajdującej się Bytomiu przy ul. Łagiewnickiej „kopciuch”, który nie posiadał wymaganej certyfikacji i służył do ogrzewania hali warsztatowej.

W piecu było spalane zawilgocone drewno, dlatego też właściciel hali został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.