Sami sobie szkodzimy !!!

Strażnicy Miejscy  w rejonie ulic Karbowskiej i al. J.N. Jeziorańskiego w Bytomiu ujawnili nielegalne wysypisko odpadów przemysłowych.

Podjęte czynności pozwoliły ustalić i doprowadzić do  ukarania sprawcy tego  czynu.

Z uwagi na to, że sprawcą okazał się mieszkaniec Bytomia czasowo  mieszkający
w Sosnowcu Strażnicy Miejscy  musieli dołożyć wiele starań by w końcu ustalić,
iż mężczyzna ten czasowo  wynajmował warsztat samochodowy na terenie Bytomia
i sprzątając go zamiast wywieść odpady na składowisko wyrzucił je w pola.

Został on ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł za wykroczenie z art. 145 kw oraz zobligowany do oczyszczenia zanieczyszczonego terenu na własny koszt.

Kolejny raz okazuje się, że największymi szkodnikami jesteśmy my sami, a przecież wystarczy skorzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | Miasto Bytom – Metropolia GZM (www.bytom.pl)

Numer telefonu: 668 645 417 (bezpośrednio do PSZOK)

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • od wtorku do piątku: 11.00 – 18.00
 • soboty: od 9.00 do 13.00
 • niedziela: nieczynne

Do PSZOKu mieszkańcy, którzy wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać następujące rodzaje odpadów:

 1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 2. zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego;
 3. przeterminowane leki, opakowania po lekach;
 4. przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby);
 5. zużyte opony – w ilości 8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny;
 6. łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe;
 7. bioodpady;
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny, tj. gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem papy oraz innych pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych w szczególności azbestu;
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

11. odpady niebezpieczne