Dobry gospodarz

Bądźmy dobrymi gospodarzami Naszego Miasta, bo przecież każdy z nas jest  nie tylko mieszkańcem ale także współwłaścicielem, a co za tym idzie gospodarzem Bytomia.
I jako dobrzy gospodarze postarajmy się by Nasze Miasto wyglądało jak najbardziej schludnie a przy okazji zadbajmy także o swoje bezpieczeństwo i swój majątek.

Właściciel posesji graniczącej z chodnikiem, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ma obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń lecz do tego obowiązku nie należy usuwanie wyrastającej trawy lub samosiejek innych roślin przy naszych domach, murach lub  ogrodzeniach. Jednak taka dziko rosnąca roślinność może być przyczyną problemów, ponieważ nie tylko wygląda ona nieestetycznie ale może powodować niszczenie budynków lub być przyczyną nieszczęśliwych wypadków.

Wyrywanie pojedynczych roślin dziko rosnących na chodnikach lub przy budynkach
to niewielki wysiłek, a może zapobiec sporym zniszczeniom jakie systemy korzeni mogą zrobić w elewacji lub w chodnikach.