Archiwum

14-06-2017

Systematyczne starania funkcjonariuszy o czystość naszego środowiska ograniczają jego degradację przez nieodpowiedzialnych „bałaganiarzy” i trucicieli o czym świadczą kolejne przykłady wykrywania sprawców takiego zaśmiecania...

14-06-2017

Nieobojętność na występujące w naszym otoczeniu przejawy braku poszanowania prawa i lekceważenia zasad tak zwanego zdrowego rozsądku umożliwiła szybką reakcję strażników na otrzymany telefonicznie sygnał mieszkańca zgłaszającego...

11-05-2017

Powtarzające się apele pozostają bez wpływu na zachowania sprzeczne z postanowieniami norm prawnych z zakresu przepisów dotyczących zagadnień czystości i porządku na obszarze gminy. W połowie marca bieżącego roku do Straży Miejskiej wpłynęła...

09-05-2017

Trwający od kilku tygodni sezon masowego użytkowania wszelkiego rodzaju jednośladów wymaga przypomnienia pewnych „zapomnianych” w zimie zasad postępowania służących minimalizacji zagrożeń związanych z korzystaniem z rowero

09-05-2017

Wyjątkowo kapryśna, wyraźnie ociągająca się w tym roku aura nie zmienia faktu nadejścia trwającej w pełni wiosny i – co za tym idzie – powracającej sezonowo aktywności mieszkańców obdarzających szczególnym zainteresowaniem miejskie peryferia...

05-04-2017

Na przełomie ustępującej zimy i nadchodzącej wiosny w naturalny sposób wzmaga się aktywność dorosłych mieszkańców miasta oraz ich podopiecznych korzystających z różnych form przebywania w plenerze zachęcającym...

03-04-2017

Początek roku zainspirował przedsiębiorców do uruchomienia nowej ofensywy reklamującej w przeważającej mierze działalność parabankową, różnego rodzaju firm usiłujących dotrzeć tą drogą do kręgu zdesperowanych odbiorców tak

16-12-2016

Informujemy, że dniu dzisiejszym o godz. 9:15 zebrała się komisja w celu wyboru najkorzystniejszych ofert. Oficjalne wyniki rozstrzygnięcia konkursów zostaną podane w dniu 20.12.2016 r.

08-12-2016

Kontrola tzw. nieużytków w rejonie „Żabich Dołów” zainicjowana uciążliwym zapachem odczuwalnym w otoczeniu rezerwatu ujawniła zaśmiecenie terenu odpadami przemysłowymi jednoznacznie wskazującymi na...

08-12-2016

Mimo znacznego upływu czasu od wejścia w życie zmienionych przepisów ustawy zwanej popularnie „śmieciową” (o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) wciąż żywa pozostaje praktyka pozbywania się...

Strony