Bezpieczna droga do szkoły.

11-09-2017

Podsumowując kolejną akcję zabezpieczania maluchów przemierzających bytomskie ulice w drodze do szkoły, warto podkreślić zasadniczy cel obecności tak wielu patroli funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, który poza oczywistą ochroną pierwszoklasistów poznających w praktyce zagadnienia dotyczące „Bezpiecznej drogi do szkoły” stanowi uświadomienie wszystkim kierowcom poruszającym się pojazdami o zakończeniu wakacji kojarzących się z częściowym, dwu miesięcznym wyludnieniem miasta. Przypomnienie reguł zachowania w warunkach nasilonego ruchu drogowego przekłada się na  zdecydowanie mniejsze zagrożenie wszystkich jego uczestników. Prowadzona rokrocznie akcja łączy uwrażliwianie kierowców w pierwszych dniach września z działaniami prowadzonymi w okresie letnim przez Straż Miejską w Bytomiu w zakresie nadzoru nad placami zabaw i innymi  miejscami przebywania dzieci i młodzieży zapewniając tym sposobem najmłodszym mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa w okresie zajęć szkolnych i w czasie wolnym od nauki. Uzupełnieniem wymienionych wyżej przedsięwzięć pozostają nadal  programy pod nazwą „Bądź świadomy i odpowiedzialny” oraz „Straż Miejska Przedszkolakom” kierowane do uczniów i przedszkolaków, stanowiące część  całokształtu Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Bytomiu, adresowane do kolejnych roczników dzieci.