Kierownictwo Bytomskiej Straży Miejskiej

Zbigniew Walasek

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu              

 

Dariusz Żurawski

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Bytomiu     

 

                                    

Aleksander Zielony

Kierownik ds. interwencji