Straż Miejska w Bytomiu zaprasza do składanie ofert na dostawę bonów żywieniowych