Nie przeklinaj!

Od połowy września funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczęli intensywne działania przypominające mieszkańcom Bytomia o zakazie używania słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych. Celem tych systematycznych działań jest ograniczenie zjawiska oraz wypracowanie podstaw do zdecydowanej społecznej reakcji na zachowania naganne. Stosowanie odpowiednich kar z art. 141 KW, w tym grzywny do 1500 PLN, ma skutecznie zniechęcić potencjalnych sprawców tego rodzaju wykroczeń.