Kontrola skupów złomu

Prowadzone systematyczne kontrole punktów skupu złomu wykazują, że:  • przyjmowane są elementy metalowe pochodzące z kradzieży;

  • prowadzą one działalność poza deklarowanym czasem pracy;

  • wagi nie posiadają aktualnych legalizacji;

  • w kilku przypadkach właściciele prowadzili działalność bez stosownego zezwolenia;

  • w niektórych punktach skupu niewłaściwie jest prowadzona dokumentacja przyjęcia odpadów oraz nie jest prowadzona identyfikacja sprzedających;

  • zdarzają się przypadki wpisywania do ewidencji osób fikcyjnych;

  • wprowadzenie trzeciej, nocnej zmiany przyczyniło się do ograniczenia działalności składnic złomu poza nominalnym czasem pracy.

W wyniku działań strażników Straży Miejskiej w Bytomiu w b.r. ujęto na gorącym uczynku i przekazano policji kilku sprawców kradzieży żeliwnych kratek ściekowych, elementów torowiska i kabli energetycznych o wadze od kilku do kilkuset kilogramów.