Bliżej szkoły


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 18 września 2007r. Straż Miejska w Bytomiu rozpoczęła wdrażanie w szkołach programu profilaktyczno - edukacyjnego pt.:"Bądź świadomy i odpowiedzialny", który jest skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas I gimnazjalnych. Program przybliżający pracę straży, poruszający problemy dorastającej młodzieży, oraz wskazujący na zagrożenia płynące z różnych stron, ma utrwalić wśród uczniów właściwe postawy wobec złych wzorców, agresji czy uzależnień, jak również pomóc odpowiedzieć na pytanie: kiedy staję się dorosłym i co to znaczy być odpowiedzialnym? Po prelekcji, zorganizowanej w ZSO Nr 1 na Arki Bożka, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele biorący udział w zajęciach, mogli wyrazić swoją opinię w ankietach, przygotowanych przez straż specjalnie na tą okazję. W związku z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem, program - do którego zgłosiło się 25 placówek oświatowych - będzie kontynuowany.


plik załącznik: Badz_swiadomy_i_odpowiedzialny.ppt