"Bezpieczny odpoczynek"

W celu poprawy ładu i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony małoletnich przed demoralizacją w czasie wakacji Straż Miejska w Bytomiu 1 czerwca br. rozpoczęła działania w ramach akcji "Bezpieczny odpoczynek" oraz "Ogródek", które potrwają do końca wakacji. W ramach prowadzonych działań, strażnicy będą kontrolować punkty handlowe oferujące do sprzedaży alkohol pod względem legalności ich funkcjonowania (kontrola zezwoleń na sprzedaż alkoholu), zapewnienia ładu i porządku publicznego, reakcji na zakłócanie hałasem wypoczynku oraz ciszy nocnej, jak również eliminowania innych zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu. Ponadto, funkcjonariusze będą kontrolować przestrzeganie prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu małoletnim w placówkach handlowych, reagować na przebywające w miejscach publicznych w porze nocnej dzieci i młodzież, jak również monitorować nieformalne zgromadzenia osób małoletnich (w centrum i w dzielnicach, w tym na osiedlach). Strażnicy będą kontrolować także akweny wodne pod kątem przestrzegania zakazu kąpieli w miejscach niedozwolonych, jak również kontrolować przestrzeganie prawa w zakresie zakazu eksponowania pornografii w punktach handlowych.