Akcja bezpieczny Rozbark


MIESZKANCÓW
NASZEGO OSIEDLA CHRONIĄ POLICJANCI Z KOMISARIATU III
oraz
STRAŻNICY STRAŻY MIEJSKIEJ w BYTOMIU


AKCJA BEZPIECZNY ROZBARK


Teren objęty społecznym monitoringiem

POLICJAtel.(0-32) 282-61-61
z tel.kom.112
alarmowy 997
STRAŻ MIEJSKAtel.(0-32) 281-18-24
alarmowy 986


http://www.strazmiejska.bytom.pl