Archiwum

21-09-2015

Pierwszy tydzień września inaugurujący jak każdego roku początek zajęć szkolnych we wszystkich typach szkół upłynął pod znakiem akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji...

21-09-2015

Otrzymany przez strażników drogą elektroniczną sygnał o nielegalnym wyrzuceniu odpadów w rejonie ul. Wodnej 2, umożliwił ustalenie kierowcy pojazdu zauważonego w pobliżu wskazanego miejsca wyładunku. Funkcjonariusze...

21-09-2015

Kontrola terenu wzdłuż drogi technologicznej towarzyszącej autostradzie A-1 na wysokości ul. Podleśnej wykazała zaśmiecenie lasu odpadami komunalnymi pochodzenia domowego oraz dokumentami, wśród których...

21-09-2015

Strażnicy w patrolu samochodowym nie po raz pierwszy stwierdzili, że umieszczona na słupach oświetleniowych informacja zakazująca naklejania ogłoszeń nie powstrzymuje reklamodawców od oferowania...

21-09-2015

O tym jak trudno pozbyć się złych nawyków, sprzecznych z obowiązującym prawem przekonuje postępowanie wyjaśniające prowadzone w sprawie wyrzucenia na nielegalnym składowisku przy ul. Czackiego...

21-09-2015

Systematycznie prowadzone kontrole zmierzające do wyeliminowania procederu notorycznego umieszczania różnego rodzaju ulotek, reklam i ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych w zauważalny sposób...

15-09-2015

Komendant Strazy Miejskiej w Bytomiu informuje, że na stronie 

20-08-2015

Po dwuletnim okresie obowiązywania zmienionych ustawowo zasad odbioru i utylizacji śmieci strażnicy nadal stwierdzają liczne przykłady niezrozumienia idei przyświecającej nowym regulacjom...

20-08-2015

Droga „na skróty” nie zawsze okazuje się najkrótsza. Przekonali się o tym pracownicy jednej z firm transportowych zlokalizowanych w gminie odległej od Bytomia – miasta
w którym postanowili pozbyć się...

16-07-2015

W wyniku zareagowania na sygnał mieszkańców o zanieczyszczaniu terenu przyległego do garaży usytuowanych przy ul. Kilara strażnicy patrolu interwencyjnego potwierdzili wyrzucanie odpadów przez...

Strony