Archiwum

16-07-2015

Kontrola terenu ukierunkowana między innymi na wykrywanie nielegalnego pozbywania się śmieci wykazała w pobliżu garaży usytuowanych przy ul. Czackiego znaczną ilość odpadów różnego pochodzenia...

16-07-2015

Patrol rejonowy Straży Miejskiej w Bytomiu około godz. 935 na pl. Grunwaldzkim zauważył kobietę biegnącą za domniemanym sprawcą kradzieży. Natychmiast podjęto pościg, do którego dołączył dzielnicowy z III Komisariatu Policji...

22-06-2015

Straż Miejska w Bytomiu prowadzi letnią akcję pn. "Mamo! Tato! Nie zostawiaj mnie w aucie!". Akcja ma na celu uzmysłowienie przede wszystkim rodzicom, jak wielkie jest niebezpieczeństwo zostawiania swoich pociech...

13-05-2015

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu przeprowadza likwidację używanych telefonów komórkowych stanowiących pozostałe środki trwałe.

02-04-2015

Szybka reakcja strażników na zgłoszenie mieszkańca z dnia 05.03.2015 r. o wyrzucaniu odpadów budowlanych na terenie nieużytków przy ul. Piekarskiej doprowadziła do zidentyfikowania sprawcy tego czynu...

02-04-2015

Ponownie monitoring nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Węglowej zarejestrował w dniu 08.01.2015 r. obecność samochodu osobowego, którego kierowca wyrzucił gruz wjeżdżając na teren „dzikiego wysypiska”. ...

02-04-2015

W ostatnich dniach lutego br. patrol samochodowy przejeżdżający ul. Leszczynową ujawnił oferty usług budowlanych świadczonych przez firmę reklamującą swoją działalność poprzez naklejanie...

02-04-2015

Współpraca funkcjonariuszy z patrolu rejonowego i interwencyjnego w rejonie dzielnicy Rozbark zaowocowała między innymi dostrzeżeniem na słupach oświetleniowych ulotek oferujących usług...

02-04-2015

Dociekliwość strażników wspierana nowymi technologiami przynosi wymierne efekty w postaci ograniczenia skutków degradacji naszego naturalnego środowiska. System monitoringu wizyjnego zarejestrował...

04-12-2014

Patrol skierowany przez dyżurnego Straży Miejskiej w rejon ulicy Hajdy w związku z zanieczyszczaniem drogi przez koparkę wykonującą prace ziemne stwierdził na terenie zakładu wydobywającego piasek...

Strony