Archiwum

27-04-2012

Powstałe po robotach ziemnych zapadlisko na skwerze przy ulicy Pomorskiej 23 - 29 mocno dawało się we znaki okolicznym mieszkańcom. Dzięki interwencji funkcjonariuszy bytomskiej straży miejskiej...

24-04-2012

12 stwierdzonych uchybień, 41 ujawnionych wykroczeń (28 pouczonych i 13 nałożonych mandatów karnych). Taki jest bilans rekonesansu w Łagiewnikach przeprowadzonego w dniu 20 kwietnia br...

24-04-2012

Jeszcze niedawno myśleli, że są bezkarni. Nocą lub w biały dzień podjeżdżali samochodami w ustronne miejsca, których w Bytomiu nie brakuje i z bagażnika wyrzucali odpady gdzie popadnie, byle szybciej się ich pozbyć...

16-04-2012

Dopiero interwencja bytomskich strażników miejskich i nałożona grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości 100 zł, przekonała zarządcę terenu do posprzątania chodnika na ulicy Oświęcimskiej w Bytomiu...

16-04-2012

W dalszym ciągu kontynuowane są kontrole ogrodów działkowych w zakresie wyposażenia w kontenery na odpady stałe niesegregowane oraz posiadanie stałych umów na wywóz śmieci, zgodnie z wymogami Uchwały...

11-04-2012

Trwają kontrole ogródków działkowych, prowadzone przez bytomskich strażników miejskich. W dniu 5 kwietnia br. w rejonie Rozbarku, w jednym z ogrodów działkowych stwierdzono, że pomimo pouczenia i polecenia...

05-04-2012

Trwa kontrola drożności ulicznych wpustów prowadzona przez Straż Miejską w Bytomiu. W przypadku stwierdzenia uchybień, sprawa natychmiast jest przekazywana zarządcy drogi. Przykładowo, w wyniku interwencji...

30-03-2012

Musi zapłacić sprawca wykroczenia, który w dniu 10 grudnia 2011 r. wieczorem w Bytomiu na placu Wolskiego, wyrzucił niedopałek papierosa na drogę, czym dopuścił do zaśmiecenia miejsca dostępnego dla publiczności...

28-03-2012

Orzekł Sąd Rejonowy w Bytomiu w dniu 16 marca br. skazując sprawcę wykroczenia popełnionego w dniu 24 lutego br. rano na ulicy Żeromskiego, polegającego na nie usunięciu z terenu przeznaczonego do użytku...

28-03-2012

Sprawca wykroczenia, który nie chcąc ponieść konsekwencji prawnych za swój czyn, próbował oddalić się z miejsca zdarzenia niszcząc przy okazji urządzenie blokujące koło, nie tylko został ujęty i ukarany, ale także...

Strony