Archiwum

14-03-2019

Ku przestrodze sprawców zatruwających bez skrupułów nasze środowisko przypominamy o zakazie spalania różnego rodzaju odpadów obowiązującym zarówno użytkowników pieców i kotłów nie będących instalacją przeznaczoną do tego celu jak i wszystkich dopuszczających się naruszania art. 191 Ustawy o Odpadach...

11-03-2019

Godny szerszego opublikowania i utrwalenia w świadomości społecznej jest fakt przejmowania uprawnień i obowiązków towarzyszących czasowemu powierzeniu pieczy nad konkretną nieruchomością, który ilustrujemy przykładem zdarzenia odnotowanego w dokumentacji funkcjonariuszy patrolujących dzielnicę Rozbark. Strażnicy – stwierdzając niebezpieczne dla przechodniów...

11-03-2019

W przededniu nadchodzącego przełomu dwóch pór roku zwiastujących nadejście intensywnych prac polowych i ogrodniczych przypominamy o zakazie spalania odpadów roślinnych obowiązującym wszystkich posiadaczy terenów uprawnych. W dniu 4 marca patrol interwencyjny skierowany na ul. Polną w celu skontrolowania zadymienia pobliskiego terenu stwierdził...

10-12-2018

W trakcie patrolowania dzielnicy Bobrek na ul. Zabrzańskiej w dniu 5 grudnia br. strażnicy zauważyli mężczyznę i kobietę rozklejających ulotki reklamowe na słupie oświetleniowym z uwidocznioną tam informacją o zakazie ich umieszczania. Naklejone ogłoszenia przedstawiały ofertę kredytową firmy...

26-11-2018

W dniu 16.11.2018 r. około godz. 1645 patrol interwencyjny Straży Miejskiej wykonujący rutynowe zadania na wysokości Szpitala Specjalistycznego nr 2 przy ul. Batorego w Bytomiu został poinformowany o wyrządzeniu szkody w mieniu przez mężczyznę, który doprowadził do zniszczenia...

30-10-2018

Nadchodzące dni to szczególny czas pamięci o najbliższych, których nie ma już wśród nas. Nasuwające się wspomnienia, refleksje i zaduma nad ziemską egzystencją wiążą się z obecnością na licznych w Bytomiu nekropoliach. Podążając na cmentarze i porządkując groby bliskich i przyjaciół nie zapominajmy o bezpieczeństwie nas samych...

30-10-2018

Konsekwentna, wręcz uporczywa postawa stron zainteresowanych poprawą istniejącego stanu rzeczy (usunięcia często długotrwałych zaniedbań) i chęć poradzenia sobie z dokuczliwym problemem przynosi oczekiwany rezultat. Interwencja zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Axentowicza 1...

30-10-2018

W dniu 10.10.2018 r. około godz. 2200 funkcjonariuszka Straży Miejskiej w Bytomiu, dokonująca zakupów w czasie wolnym od pracy w sklepie stacji benzynowej BP przy ul. Wrocławskiej 118 zareagowała na (zabronione w miejscu publicznym) spożywanie alkoholu...

06-09-2018

Tegorocznym wakacjom towarzyszyły wyjątkowo wysokie temperatury, zachęcające do kąpieli słonecznych i wodnych, z których korzystano w miejscach nadzorowanych przez kompetentnych ratowników i powołanego w tym celu patrolu składającego się z funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bytomiu...

06-09-2018

Jak się okazuje, upalna lipcowa pogoda i wakacyjny nastrój nie zmieniły naszych całorocznych utartych schematów działania – zwłaszcza tych pro (czy raczej anty) ekologicznych. Przekonali się o tym strażnicy wyspecjalizowanego patrolu Straży Miejskiej w Bytomiu, którzy korzystając z możliwości systemu monitoringu „Las”...

Strony