Archiwum

17-06-2014

Rozpoczynający się sezon wzmożonej wakacyjnej aktywności najmłodszych mieszkańców naszego miasta jest dla strażników sygnałem do skupienia uwagi między innymi na kontrolach miejsc przebywania dzieci i młodzieży...

17-06-2014

Jak się okazuje, nawet profesjonaliści reprezentujący branżę świadczącą usługi dla reklamodawców dopuszczają się uchybień w swoich rutynowych działaniach. Tego typu przypadek miał miejsce 2 czerwca br., kiedy...

17-06-2014

Patrolując ul. Didura w dniu 30 maja br. strażnicy zareagowali na wykroczenie popełnione przez kobietę naklejającą ogłoszenie na obudowie skrzynki telekomunikacyjnej. Z uwagi na brak zgody na umieszczanie ogłoszeń na...

17-06-2014

Ostatnią osobą, jaką spodziewało się zobaczyć dwoje młodych ludzi otwierając drzwi jednego z mieszkań w centrum Bytomia był widok umundurowanego funkcjonariusza Straży Miejskiej – formacji, z którą kontakt...

17-06-2014

Drzwi wejściowe oraz elewacje budynków w rejonie ul. Piłsudskiego wydają się zaprzeczać „chwilowemu” charakterowi pożyczek udzielanych klientom korzystającym z oferty zlokalizowanej w pobliżu firmy kredytowej...

17-06-2014

W dniu 29.05.2014 r. zakończono postępowanie wyjaśniające w sprawie umieszczenia na elewacjach budynków przy ul. Żeromskiego ogłoszeń zawierających ofertę internetowo – telewizyjną. Sprawcą wykroczenia...

03-06-2014

Ruchliwe centrum miasta jest niewątpliwie atrakcyjnym miejscem pod względem dokonywanych prób pozyskiwania klientów przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze, dążące wszelkimi sposobami do zdobycia...

03-06-2014

Strażnicy patrolujący dzielnicę Rozbark ujawnili przy ul. Tuwima i ul. Chorzowskiej umieszczenie na elewacji budynków i na słupach energetycznych ogłoszeń dotyczących oferty kredytowej. Od naklejenia ulotek na...

03-06-2014

Wyspecjalizowany patrol Straży Miejskiej kontrolujący systemowo znane sobie miejsca wyrzucania odpadów (tym razem ponownie tzw. „nieużytki” przy ul. Kilara) stwierdził zaśmiecenie terenu odpadami pochodzącymi...

03-06-2014

Patrol Straży Miejskiej kontrolujący tzw. „nieużytki” przy ul. Kilara stwierdził zaśmiecenie terenu odpadami pochodzącymi ze sklepu zlokalizowanego w centrum miasta. W rezultacie prowadzonych czynności wyjaśniających...

Strony