Zwierzęta w potrzebie.

06-08-2018

     W dniu 03.07.2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bytomiu około godz. 2000 zareagowali na telefoniczne zgłoszenie mieszkanki naszego miasta, w którym kobieta zaniepokojona losem znalezionego przez nią Jerzyka Zwyczajnego apelowała o udzielenie pomocy niesprawnemu zwierzęciu. Po przyjęciu tego zgłoszenia dyżurny niezwłocznie powiadomił podmiot odpowiedzialny za transport wolno żyjących zwierząt do przeznaczonego dla nich schroniska. Chorego ptaka („zjadacza” uciążliwych dla ludzi komarów, meszek i innych owadów) szybko i sprawnie odebrano od zgłaszająceji umieszczono w miejscu bezpiecznego pobytu zwierząt poszkodowanych w różnych trudnych, traumatycznych sytuacjach. Na przykładzie tego i wielu podobnych zdarzeń warto uwypuklić znaczenie współdziałania mieszkańców i strażników miejskich skutkujące sprawną, profesjonalną pomocą udzielaną naszym „braciom mniejszym”. Zachęcamy do takiej nie obojętnej postawy wspierającej działania straży, dzięki której udaje się w znacznym stopniu rozwiązywać (często niestandardowe) problemy zwierząt będących w poważnych tarapatach.