Ziemia, krzewy, gruz i uważny obserwator

14-06-2017

Nieobojętność na występujące w naszym otoczeniu przejawy braku poszanowania prawa i lekceważenia zasad tak zwanego zdrowego rozsądku umożliwiła szybką reakcję strażników na otrzymany telefonicznie sygnał mieszkańca zgłaszającego wyrzucanie nieczystości w rejonie ul. Piłkarskiej. Jak się okazało dwóch zastanych „na gorącym uczynku” mieszkańców Bytomia pozbywało się w tym miejscu odpadów (głównie pochodzenia roślinnego i budowlanego) tworząc sporych rozmiarów pryzmy. Interwencja patrolu interwencyjnego doprowadziła do ukarania sprawców zaśmiecenia mandatami karnymi w maksymalnej, przewidzianej przepisami wysokości i zobowiązania ukaranych do usunięcia wyrzuconych odpadów. Kontrola przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu potwierdziła uprzątnięcie terenu.