Zdecydowanie, współdziałanie i brak znieczulicy receptą na bezpieczny wypoczynek.

06-09-2018

Tegorocznym wakacjom towarzyszyły wyjątkowo wysokie temperatury, zachęcające do kąpieli słonecznych i wodnych, z których korzystano w miejscach  nadzorowanych przez kompetentnych ratowników i powołanego w tym celu patrolu składającego się z funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bytomiu i policjantów współdziałających ze sobą w działaniach prewencyjnych i czuwających nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci. W dniu 04.08.2018 r. dwoje strażników realizujących tego rodzaju zadania w rejonie odkrytego kąpieliska miejskiego w Parku Miejskim im. F. Kachla zostało zaalarmowanych przez młodego mężczyznę o kradzieży dokonanej na jego szkodę na terenie basenu. Podążając we wskazanym kierunki za sprawcą tego czynu ujęto sprawcę kradzieży plecaka z dokumentami i cenną zawartością w postaci sprzętu elektronicznego. W przebiegu całego zdarzenia należy podkreślić udział osób trzecich, których zaangażowanie uniemożliwiło ucieczkę przestępcy i przyczyniło się do ujawnienia jego pomocników. To namacalny dowód na zasadność prowadzenia akcji „Bezpieczne wakacje” w obrębie kąpielisk, placów zabaw i innych miejsc publicznych  Interwencja zakończyła się wezwaniem patrolu Policji z Komisariatu II Policji w Bytomiu i  przekazaniem młodocianego przestępcy w celu dalszego prowadzenia czynności służbowych zgodnie z kompetencjami.