Zawodowy szósty zmysł

02-04-2019

Zawodowa czujność, zwykła spostrzegawczość a czasem nawet „szósty zmysł” wykształcony poprzez nabywane z upływem czasu doświadczenie w wykonywaniu obowiązków służbowych pozwoliły (w tym przypadku) strażnikom nie dopuścić do realnego zagrożenia zdrowia i życia przechodniów poruszających się ul. Moniuszki w centrum naszego miasta. Wykonujący rutynowe czynności patrol rejonowy nie przeoczył powstałego na skutek korozji znacznego ubytku metalowej konstrukcji słupa oświetleniowego, przekazując stosowną informację dyspozytorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w celu natychmiastowego zabezpieczenia uszkodzonej latarni. Wkrótce ten sam patrol odnotował wykonanie niezbędnego wzmocnienia słupa poprzez zastosowanie stalowej płyty i metalowych obejm stabilizujących jego podstawę. Niech profesjonalna reakcja funkcjonariuszy zachęci nas wszystkich do wykazania postawy sprzyjającej większemu poczuciu bezpieczeństwa bytomskiej społeczności.