Zakaz (nie do końca) dożywotni.

30-03-2018

W dniu 07.03.2018 r. strażnicy patrolu interwencyjnego prowadząc kontrole z zakresu prawidłowego parkowania pojazdów zareagowali na manewr kierowcy naruszającego przepisy ruchu drogowego poprzez podjechanie do krawędzi jezdni w celu zaparkowania wzdłuż linii ciągłej. W wyniku niezwłocznie podjętych czynności uzyskano od sprawcy oświadczenie o nie posiadaniu przy sobie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdów. Po przybyciu wezwanych na miejsce funkcjonariuszy III Komisariatu Policji ustalono w oparciu o policyjne bazy danych, że kierujący samochodem mężczyzna ma od listopada 2017 roku aktywny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów wszystkich kategorii. W związku z powyższym policjanci przejęli sprawę do dalszego prowadzenia zgodnie z kompetencjami zatrzymując sprawcę (prowadzony przez niego Fiat został odholowany z miejsca zdarzenia), którego wcześniej ukarano grzywną za popełnione wykroczenie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń w związku z art. 49 ust. 1 pkt 4 Prawa o ruchu drogowym. Opisana interwencja udowadnia powszechne przekonanie o obecności w codziennym ruchu ulicznym nieodpowiedzialnych kierowców, wykluczonych formalnie z grona użytkowników dróg..